Verkoopt u vanuit Nederland binnen de EU goederen aan particulieren of organisaties die niet btw-plichtig zijn? En gaat het niet om nieuwe of bijna nieuwe vervoermiddelen? Dan moet u in principe Nederlandse btw op de factuur zetten.

Maar let op, want er geldt een drempelbedrag dat per land verschillend is. Levert u voor meer dan het drempelbedrag, dan moet vanaf het moment dat door een levering het drempelbedrag van dat land wordt overschreden, de btw van dat land op uw factuur worden vermeld. De Hoge Raad heeft dat in een arrest van 26 juni 2015 bevestigd. U moet zich dan aanmelden bij de Belastingdienst van het betreffende land om daar de btw aan te kunnen geven.

Voorbeeld

Tot en met 14 september 2015 levert u voor € 99.500 goederen aan Franse particulieren. U brengt hierover Nederlandse btw in rekening en geeft deze btw in Nederland aan. Op 15 september 2015 verkoopt u voor € 700 goederen aan een Franse particulier. U overschrijdt daarmee het Franse drempelbedrag van € 100.000. U brengt over die levering en alle volgende leveringen in 2015 Franse btw in rekening. Die btw draagt u af aan de Franse Belastingdienst. U moet zich dan ook in Frankrijk laten registreren als ondernemer.

Let op!
Heeft u in een jaar buitenlandse btw in rekening moeten brengen wegens overschrijding van de drempel? Dan moet u het volgende jaar over alle leveringen (ofwel afstandsverkopen) aan dat land ook buitenlandse btw in rekening brengen. Ook als u onder het drempelbedrag blijft.

Niet toepassen drempelbedrag

U kunt ervoor kiezen om de drempelbedragen niet toe te passen. Dat kunt u per land doen. Hiermee kunt u in landen met een lager btw-tarief alle leveringen doen tegen het buitenlandse btw-tarief. Dien daarvoor een verzoek in bij uw belastingkantoor. De keuze geldt voor twee jaar. Na twee kalenderjaren kunt u er weer voor kiezen om de drempelbedragen weer wel toe te passen.

Let op!
Brengt u buitenlandse btw in rekening? Dan moet u kunnen aantonen dat dit juist is. Bewaar daarom alle relevante documentatie over de leveringen. Denk hierbij aan kopiefacturen, vrachtbrieven, pakbonnen, betalingsbewijzen, ‘voor ontvangst’ getekende kopiefacturen, vervoersverklaringen et cetera.

Overzicht drempelbedragen per land