Voor ondernemers in de inkomsten- en vennootschapsbelasting die vanaf 2012 investeren in de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, geldt sinds dit jaar een gunstige regeling. Het gaat hier om de zogeheten Research en Developmentaftrek (RDA). Alleen ondernemers die al speur- en ontwikkelingswerk doen en een S&O-verklaring volgens de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) hebben, mogen gebruik maken van de RDA.

De WBSO verlaagt de arbeidskosten van speur-en ontwikkelingswerk. De RDA verlaagt de overige kosten en uitgaven. Het is een extra aftrekpost van de winst en bedraagt 40% van de kosten en uitgaven die direct toerekenbaar zijn aan het S&O-werk. De lijst van kosten waarvoor u aftrek kunt krijgen is lang, maar er zijn wel degelijk zaken uitgesloten van fiscale steun. Wat wel of niet fiscale steun krijgt, luistert nauw.

Let op!
U kunt alleen kosten en uitgaven opvoeren voor de RDA-aftrek wanneer u de verplichtingen hiervoor na 1 januari 2012 bent aangegaan. Vanaf 1 mei aanstaande kunt u de RDA-aanvraag indienen. Dit kan alleen in combinatie met een WBSO-aanvraag.

Bedragen

Wanneer u een inschatting maakt van de projectkosten, houdt u er dan rekening mee dat een te hoge RDA-beschikking achteraf naar beneden wordt bijgesteld, maar dat een te lage inschatting van uw kosten niet wordt gecorrigeerd. U moet dus in ieder geval een bescheiden aanvraag vermijden!

Voordeel via belastingaangifte

Agentschap NL (www.agentschapnl.nl) handelt de aanvraag van uw WBSO en RDA af. Van het agentschap krijgt u een beschikking met daarop het RDA-bedrag. Dit bedrag kunt u als aftrekpost opvoeren in de aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Tip
U kunt meerdere projecten in één aanvraag stoppen en indienen bij het agentschap. Let er op dat ze elkaar niet overlappen en dat u ze op tijd indient, dat wil zeggen minstens één kalendermaand voordat u begint met het S&O-project.