Per 1 juli 2009 is de betalingstermijn voor de invordering van openstaande belastingbedragen gewijzigd.

Betalingstermijn belastingaanslag
Per 1 juli 2009 is de betalingstermijn van een belastingaanslag niet langer twee maanden, maar geldt er een betalingstermijn van zes weken. Let op: er bestaan uitzonderingen op deze betalingstermijn van zes weken. Voor bijvoorbeeld naheffings- en navorderingsaanslagen gelden andere betalingstermijnen.

Aanmaning
Als u de belastingaanslag niet tijdig betaalt, krijgt u een aanmaning. Vóór 1 juli 2009 moest u deze aanmaning binnen 10 dagen na dagtekening betalen. Per 1 juli 2009 is deze termijn verruimd naar 14 dagen.

Let op!
De wijzigingen gelden voor aanslagen met een dagtekening vanaf 1 juli 2009.