Per 1 juli 2008 treedt de nieuwe Handelsregisterwet in werking. Dit zal leiden tot een aantal belangrijke wijzigingen.

Nieuwe Handelsregisterwet
Het nieuwe handelsregister zal gaan functioneren als een integraal, digitaal basisregister van ondernemingen en andere rechtspersonen. Als ondernemer hoeft u uw gegevens voor de overheid nog slechts één keer en op één punt te verstrekken. Dit doet u bij de Kamer van Koophandel!

Uitbreiding kring ondernemingen en rechtspersonen
De kring van ondernemingen en rechtspersonen die verplicht zijn zich in te schrijven zal per 1 juli 2008 flink worden uitgebreid. Op dit moment geldt deze verplichting voor de BV, NV, vennootschap onder firma, eenmanszaak en commanditaire vennootschap. Na 1 juli 2008 moeten ook de volgende ondernemingen en rechtspersonen zich laten registreren:
• eenmanszaken in de landbouw of de visserij;
• verenigingen van eigenaren (VvE);
• kerkgenootschappen;
• publieke rechtspersonen (zoals gemeenten en ministeries);
• maatschappen;
• vrije beroepen, zoals huisartsen, advocaten, notarissen en architecten,
• overige privaatrechtelijke rechtspersonen

Vermelding Handelsregisternummer
Voor bedrijven die in het Handelsregister staan ingeschreven, geldt een verplichting om het Handelsregisternummer te vermelden op vrijwel alle uitgaande post, zoals brieven, offertes en facturen. Na 1 juli 2008 geldt deze verplichting ook voor de website en (zakelijke) e-mail. Tevens moeten BV’s en NV’s de volledige naam en de statutaire zetel vermelden op de website. Verenigingen en stichtingen hoeven slechts aan deze verplichting te voldoen als zij een onderneming drijven. VvE’s hoeven niet aan deze verplichting te voldoen.

Inschrijvingen en wijzigingen bij elke Kamer van Koophandel
Inschrijven, het doorgeven van wijzigingen en het deponeren van bescheiden kunt u per 1 juli 2008 bij elke Kamer van Koophandel doen. Deze handelingen hoeft u dus niet meer te doen bij de Kamer van Koophandel waar u staat ingeschreven.

Let op!
Valt u onder de nieuwe kring van ondernemingen en rechtspersonen die zich moeten inschrijven? De Kamer van Koophandel gaat u dan per brief benaderen! U hoeft dus zelf geen actie te ondernemen, maar het staat u vrij om vanaf 1 juli 2008 u aan te melden bij de Kamer van Koophandel.