De Belastingdienst heeft een nieuwe uitgave gepubliceerd van de ‘Herleidingsregels Loonbelasting/premie volksverzekeringen 2015’. Dat is handig wanneer u zelf de salarisadministratie doet. Voor bepaalde werknemers heeft u die herleidingsregels namelijk nodig om het juiste bedrag aan inhouding te berekenen.

Normaal gesproken zorgt het salarispakket waar u mee werkt dat het juiste bedrag aan loonbelasting/premie volksverzekeringen wordt ingehouden. De zogenoemde witte en groene tabellen van de Belastingdienst zijn verwerkt in het salarispakket. Er zijn echter werknemers waarvoor die standaardtabellen niet te gebruiken zijn. Denk bijvoorbeeld aan een werknemer die alleen belastingplichtig is of alleen premieplichtig. Of een werknemer die geen premies hoeft te betalen voor één of meer volksverzekeringen.

De herleidingsregels van de Belastingdienst bieden dan een uitkomst, zodat u ook voor deze werknemers het juiste bedrag aan inhouding kan berekenen. De volgende bedragen kunnen met de herleidingsregels handmatig worden herleid uit de tabellen:

  • de loonbelasting/premie volksverzekeringen over het periodieke loon;
  • de loonbelasting/premie volksverzekeringen over bijzondere beloningen;
  • de arbeidskorting;
  • het maximumbedrag waarover u de premie volksverzekeringen moet inhouden.