Wie een huis wil kopen, is vanaf nu beter beschermd dankzij nieuwe hypotheekregels. Consumenten kunnen met extra informatie hypotheken beter vergelijken, de offerte onder voorwaarden verdwijnt en de vergoeding voor het vervroegd aflossen van de hypotheek ligt aan banden.

Hypotheekverstrekkers, zoals banken, moeten voortaan mensen die een hypotheek willen een Europees informatieblad geven met alle relevante informatie. Op die manier kan men verschillende (ook buitenlandse) hypotheken beter vergelijken. Hypotheekverstrekkers moeten voortaan ook het jaarlijkse kostenpercentage bij de hypotheek melden.

Einde offerte onder voorwaarden

Het aanbod dat een hypotheekverstrekker na het verstrekken van het informatieblad doet, is definitief en bindend. Daarmee verdwijnt de offerte onder voorwaarden. Een wijziging kan alleen nog in het voordeel van de consument. Deze heeft veertien dagen bedenktijd bij het aanbod.

Vergoeding bij vervroegde aflossing

De hypotheekverstrekker mag nog steeds een vergoeding eisen bij vervroegde aflossing van de hypotheek, maar er gelden strikte voorwaarden. De vergoeding mag niet hoger zijn dan het financiële nadeel dat de hypotheekverstrekker ondervindt door de vervroegde aflossing. Het betreft meestal gemiste rentebetalingen. Winstderving mag in ieder geval niet worden meegerekend.

Modelmatige taxatie

Om ervoor te zorgen dat een huizenkoper minder kwijt is aan taxatiekosten, wordt tot slot de modelmatige taxatie vaker mogelijk. Dit houdt in dat bij het sluiten van de hypotheek de waarde van de woning op WOZ-waarde of een andere betrouwbare modelmatige taxatie wordt gebaseerd. Voorwaarde is wel dat de hoogte van de hypotheek niet meer is dan 90% van de via modelmatige taxatie vastgestelde waarde van de woning.