Duurzame bedrijven kunnen met ingang van 1 januari 2011 profiteren van nieuwe fiscale aftrekmogelijkheden voor milieu-investeringen. Dit blijkt uit een wijziging van de Milieulijst van de MIA\Vamil die op 29 december 2010 is gepubliceerd in de Staatscourant.

Milieulijst 2011

Op de Milieulijst staan alle milieu-investeringen die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil).

Wat kunt u verwachten op de Milieulijst 2011? Hieronder enkele hoogtepunten.

Investeren in mobiliteit 
Elektrische en hybride auto’s
Ook in 2011 blijft het aantrekkelijk om te investeren in elektrische en hybride voertuigen.

Elektrische fiets

Per 1 januari 2011 is de elektrische fiets met overkapping en trapondersteuning opgenomen in de Milieulijst.

Mobiele machines

Mobiele machines waaronder trekkers, graafmachines, vorkheftrucks en laadschoppen staan onder vijf nieuwe omschrijvingen op de Milieulijst. U heeft hierdoor meer keuzemogelijkheden. Mobiele machines die in 2010 in aanmerking kwamen, voldoen niet automatisch aan de eisen van 2011.

Investeren in de bouw
Ook de eisen voor duurzame utiliteitsgebouwen zijn veranderd. U kunt alleen voor MIA\Vamil in aanmerking komen als het gaat om (de bouw of renovatie van) gebouwen met een Groenverklaring en gebouwen met een niveau ‘very good’ of hoger van de Dutch Green Building Council (DGBC).
Investeren in stallen
U kunt ook fiscaal voordelig investeren in duurzame stallen en in 2011 ook in duurzame kalkoenen- en eendenstallen. Konijnenstallen staan weer niet op de Milieulijst. Voor duurzame stallen gelden in 2011 wel strengere eisen.

Ook milieu-investeringen in de viskwekerij moeten in 2011 voldoen aan een extra eis. Verder kunt u ook fiscaal voordeel halen met mestverwerkingsinstallaties waarmee fosfaat of stikstof teruggewonnen kan worden, gesloten composteringsinstallaties en kleinschalige mestvergistingsinstallaties (maximaal 7.000 kuub mest per jaar).

Bent u van plan in 2011 te investeren in milieuvriendelijke maatregelen? Raadpleeg dan onze adviseurs om te kijken of uw investering op de milieulijst staat.

Let op!
U komt van 2011 tot en met 2013 in aanmerking voor lagere aftrekpercentages voor MIA en Vamil. Het MIA-voordeel wordt met ingang van 2011 verlaagd van 40, 30 en 15 % naar respectievelijk 36, 27 en 13,5 % van het geïnvesteerde bedrag. De vrije afschrijving via Vamil was 100%, maar wordt tot en met 2013 beperkt tot 75 % van het geïnvesteerde bedrag. Vanaf 2014 kunt u weer een beroep doen op de oorspronkelijke percentages.