Het UWV heeft de aanvraagformulieren voor ontslag aangepast aan de gewijzigde regels. Sinds 1 juli 2015 staat de ontslagroute vast. Bedrijfseconomisch ontslag en ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid gaan via het UWV. Ontslag om andere redenen gaat via de kantonrechter.

Wilt u een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV gebruik dan steeds de juiste formulieren en zorg voor een complete aanvraag. De termijn voor behandeling van de ontslagaanvraag door het UWV duurt ongeveer vier weken. Die termijn gaat lopen vanaf het moment dat het UWV een correcte aanvraag heeft ontvangen. Gebruikt u verouderde formulieren dan kan dit vertraging opleveren. Gebruik dan ook steeds de nieuwste aanvraagformulieren voor ontslag. Deze zijn te downloaden via uwv.nl/werkgevers.

Ontslagaanvraag indienen

De ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen bestaat uit drie delen:

  • Deel A voor het invullen van meer algemene gegevens,
  • Deel B vult u in voor elke werknemer voor wie u ontslag aanvraagt,
  • Deel C voor het onderbouwen van uw aanvraag voor een ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen.

De ontslagaanvraag voor een werknemer die langer dan 104 weken ziek is (aanvraag ontslagvergunning wegens langdurige arbeidsongeschiktheid) bestaat uit één formulier.

Let op!
Heeft u alles ingevuld en voorzien van alle bijlagen, dan moet u de formulieren uploaden via het werkgeversportaal op uwv.nl.