Vanaf 1 juli 2015 treden er weer nieuwe maatregelen in werking uit de Wet werk en zekerheid (WWZ). Welke dit zijn, leest u hieronder.

Tip:
Door de WWZ krijgt u te maken met een keur aan nieuwe regels. Kijk daarom voor meer wegwijs ook eens op de website www.mijnwerkenzekerheid.nl.

Ontslagroute

Er is voortaan één vaste ontslagroute. Bedrijfseconomisch ontslag en ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid gaan via het UWV. Ontslag om andere redenen gaat via de kantonrechter.

Transitievergoeding

De huidige ontslagvergoeding heeft plaatsgemaakt voor de transitievergoeding. Uw werknemer heeft recht op een transitievergoeding als hij ten minste twee jaar bij u in dienst is geweest en het arbeidscontract op uw initiatief is beëindigd.

Let op!
Ook werknemers met een tijdelijk arbeidscontract kunnen recht hebben op een transitievergoeding.

Tijdelijke contracten

De ketenbepaling voor tijdelijke werknemers is veranderd. Voortaan ontstaat een vast contract:

  • na drie elkaar opvolgende tijdelijke contracten,
  • wanneer langer dan twee jaar gebruik is gemaakt van elkaar opvolgende tijdelijke contracten.

Let op!
Van opvolgende tijdelijke contracten is sprake als deze elkaar met een tussenperiode van zes maanden of minder opvolgen. Loopt een tijdelijk contract af en gaat u met de werknemer binnen zes maanden weer een nieuw contract aan, dan telt deze tussenliggende periode dus mee voor de ketenbepaling.

Aanpassingen ww

Om ervoor te zorgen dat iemand met ww sneller aan de slag gaat, wordt voortaan al na een half jaar ww-uitkering alle arbeid als passend gezien. Verder is het systeem van urenverrekening vervangen door inkomensverrekening. Hierdoor houdt iemand die voor een lager loon weer aan de slag gaat, meer loon over.

Let op!
Per 1 januari van dit jaar zijn al eerdere maatregelen uit de WWZ ingegaan, zoals een aanzegverplichting bij tijdelijke arbeidscontracten van zes maanden of langer en aangescherpte regels voor het opnemen van een proeftijd in een tijdelijk contract.