De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt voor een nieuwe vorm van oplichting: fraude met kredieten van consumenten. Fraudeurs beloven consumenten compensatie omdat zij te veel zouden hebben betaald voor een financieel product, zoals een woekerpolis. Zorg dat u geen slachtoffer wordt van deze nieuwe oplichtingstruc. Geef niet zomaar uw gegevens door en wees extra waakzaam als u wordt verzocht om geld over te maken.

Het lijkt erop dat deze fraudeurs beschikken over gestolen persoonlijke klantgegevens van kredietbemiddelaars. Met deze gegevens in de hand gaat de fraudeur als volgt te werk:

Fraude in kaart

  1. U wordt benaderd omdat u recht zou hebben op een geldbedrag vanwege uw woekerpolis, uw te dure verzekering of lening. De fraudeur wil dit tegen vergoeding wel voor uw regelen.
  2. De fraudeur vraagt u daarbij om een aantal aanvullende gegevens.
  3. Zodra hij alle gegevens heeft, neemt hij contact op met uw kredietaanbieder en doet zich daarbij voor als u. Hij verzoekt dan om uw kredietbedrag te verhogen of gebruik te maken van de beschikbare kredietruimte.
  4. De onwetende kredietaanbieder stort het gevraagde bedrag op uw bankrekening.
  5. De fraudeur neemt vervolgens weer contact met u op om te melden dat de beloofde vergoeding is overgemaakt.
  6. Daarbij wordt u verzocht om een deel van het ontvangen bedrag als vergoeding voor gemaakte werkzaamheden over te maken aan de fraudeur.
  7. Betaalt u deze vergoeding dan is de fraude compleet. Wat u op dat moment niet weet, is dat het door de kredietaanbieder op uw rekening gestorte bedrag uw eigen kredietruimte betreft, waardoor u voortaan een hogere schuld heeft.

Meldpunt Financiële Markten

Denkt u dat u op deze manier benaderd bent of heeft u het vermoeden dat u slachtoffer bent van deze vorm van oplichting, meldt dit dan bij het Meldpunt Financiële Markten.