Woont u buiten Nederland en heeft u inkomsten uit of bezittingen in Nederland, dan kunt u mogelijk kiezen om voor de inkomstenbelasting als een binnenlandse belastingplichtige te worden behandeld. Dat kan voordelig zijn. Vanaf 1 januari 2015 is er geen keuzemogelijkheid meer. Dan geldt automatisch de nieuwe regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht.

Regeling kwalificerende buitenlandse belastingplicht

Volgens de nieuwe regeling bent u een gekwalificeerde buitenlandse belastingplichtige wanneer:

  • u in een EU-land, in Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland, op Bonaire, Sint Eustatius of Saba woont;
  • u over minimaal 90% van uw wereldinkomen in Nederland belasting betaalt. Voor deze 90%-grens telt niet alleen uw inkomen uit werk en woning mee, maar ook uw vermogen en uw inkomsten uit aanmerkelijk belang;
  • u een inkomensverklaring kan overleggen van de Belastingdienst van uw woonland.

Voldoet u aan al deze voorwaarden van de nieuwe regeling dan heeft u recht op dezelfde aftrekposten, heffingskortingen en heffingsvrij vermogen als een inwoner van Nederland.

Let op!
Voldoet u niet aan alle voorwaarden, dan kunt u vanaf volgend jaar niet meer kiezen voor behandeling als binnenlandse belastingplichtige. Woont u echter in België en voldoet u niet aan de 90%-eis dan heeft u toch recht op bepaalde aftrekposten en heffingskortingen.

Aangifte 2015

De nieuwe regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht is voor het eerst merkbaar bij de aangifte over 2015, of al eerder wanneer u een voorlopige aanslag over 2015 ontvangt.

Tip:
Tot en met de aangifte over 2014 kunt u als buitenlandse belastingplichtige nog kiezen voor binnenlandse belastingplicht. Dat kan voordelig zijn, maar hoeft niet. Laat u daarom goed informeren.