Op 1 januari 2016 wijzigen de regels voor de verzekeringsplicht van de directeur-grootaandeelhouder. Wat verandert er en waar moet u op letten?

De meeste dga’s zijn niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Maar let op: de dga moet wel statutair bestuurder zijn bij zijn bv en hij moet voldoende stemrecht hebben in de algemene vergadering. Is de dga geen statutair bestuurder, dan moet zijn verzekeringsplicht worden beoordeeld op grond van de gewone regels. En dan zal hij vaak verplicht verzekerd zijn.

Hoeveel stemrecht moet een dga hebben om niet verplicht verzekerd te zijn?

Dat is afhankelijk van het aantal aandeelhouders, wie de aandeelhouders zijn en de stemverhouding volgens de statuten. Niet verzekerd is de dga die:

  • alleen of met zijn echtgenoot/geregistreerd partner voldoende stemmen in de algemene vergadering kan uitbrengen om over zijn eigen ontslag te besluiten of;
  • alleen of met zijn bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad (overgrootouders, achterkleinkinderen, neven en nichten) ten minste tweederde van de stemmen in de algemene vergadering kan uitbrengen, zodat hij over zijn eigen ontslag kan besluiten of;
  • samen met de andere statutair bestuurders (nagenoeg) even veel aandelen heeft.

Let op!
De dga moet zelf ten minste één aandeel op eigen naam hebben, om voor de vrijstelling van verzekeringsplicht in aanmerking te komen. 

Wat verandert er in 2016?

Binnen familievennootschappen zullen meer dga’s niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen dan tot 1 januari 2016 het geval is. Tot 1 januari 2016 geldt namelijk dat de dga niet verzekerd is als de bloed- of aanverwanten tweederde van de aandelen hebben, de dga zelf niet meegerekend.

Tip: 
Beoordeel nog dit jaar of u vanaf 1 januari 2016 wel of niet verplicht verzekerd bent voor de werknemersverzekeringen. Regel uw verzekeringsplicht vóór 1 januari 2016.