Met de verwachte invoering van de vereenvoudigde wetgeving voor BV’s per 1 januari 2008 wordt ook de wetsaanpassing voor personenvennootschappen verwacht. De wijzigingen voor personenvennootschappen hebben belangrijke juridische gevolgen voor u.

Hoofdelijk aansprakelijk
De (openbare en stille) maatschappen, commanditaire vennootschap en vennootschap onder firma worden automatisch een openbare vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid. Het gevolg is dat de maten/vennoten hoofdelijk aansprakelijk worden (met uitzondering van de commanditair). Dit is een ingrijpende verandering omdat de maatschap juist een beperkte aansprakelijkheid kent.

Toe- en uittredingsregels
Ook de toe- en uittredingsregels zullen veranderen. In beginsel zal een openbare vennootschap blijven bestaan, tenzij in de overeenkomst anders bepaald is. Onder het huidige recht houdt de samenwerking op te bestaan bij uittreding, tenzij een verblijvings-, toebedelings- of voortzettingsbeding is overeengekomen.

Rechtspersoonlijkheid
U kunt kiezen voor rechtspersoonlijkheid van de openbare vennootschap. Dit heeft weliswaar géén gevolgen voor de aansprakelijkheid, maar biedt u de mogelijkheid om het samenwerkingsverband eigenaar van zaken te laten worden. De vennootschap kan dus in het wetsvoorstel eigenaar worden van onroerende zaken. Dit vereenvoudigt het toe- en uittreden.

Tip
Met name de verwachte wijziging in de aansprakelijkheid zou de aanleiding kunnen zijn om het samenwerkingsverband opnieuw te beoordelen. Is dit dan toch het moment om een BV op te richten?
Vraag uw adviseur om informatie.