Per 1 januari 2008 veranderen de fiscale regels voor ”algemeen nut beogende instellingen” beter bekend als ”de goede doelenorganisaties”. Wanneer zij gebruik willen maken van fiscale faciliteiten en tegemoetkomingen, moeten ze een beschikking hebben van de Belastingdienst.

Heeft u een dergelijke instelling opgericht of bent u van plan deze in het leven te roepen, dan kunt u de beschikking medio dit jaar aanvragen bij de Belastingdienst Oost-Brabant/Kantoor ”s-Hertogenbosch. Hiermee bent u dan vrijgesteld van schenkings- of successierecht over schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen. Ook bij uitkeringen in het algemeen belang hoeft u daarover geen schenkingsrecht te betalen.

Voor particuliere schenkers is deze verandering eveneens van belang. Vanaf de hiervoor genoemde datum is uw gift namelijk alleen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als zij is gedaan aan een instelling met een beschikking. Hetzelfde geldt voor bedrijven in de vennootschapsbelasting. Op de site www.belastingdienst.nl kunt u nagaan of de desbetreffende instelling een beschikking heeft ontvangen.

Tip
Controleer (in het vervolg) of u aan een gekwalificeerde instelling schenkt. De staatssecretaris heeft onlangs in een besluit de randvoorwaarden van een dergelijk algemene nut beogende instelling aangegeven, zodat u kunt beoordelen of u liefdadige instelling hieraan voldoet.