Sportverenigingen en -stichtingen kunnen vanaf 4 januari 2016 subsidie aanvragen voor investeringen in energiebesparende maatregelen of toepassingen van duurzame energie ten behoeve van hun sportaccommodaties. Subsidie is mogelijk voor overeenkomsten die zijn afgesloten vanaf 1 september 2015. De subsidie geldt onder meer voor zonnepanelen maar ook voor energiezuinige veldverlichting, buiten- en binnenverlichting, energiezuinige warmte- en watervoorzieningen en energiezuinige bouwkundige aanpassingen.

Hoogte subsidie

Voldoet uw sportclub aan alle voorwaarden dan bedraagt de subsidie 15% voor sportstichtingen en 30% voor sportverenigingen. Dit verschil is aangebracht omdat sportstichtingen veelal de btw op de investeringen in aftrek kunnen brengen en sportverenigingen meestal niet. Maximaal kan tot € 125.000 subsidie per jaar worden aangevraagd. Bedragen de subsidiabele kosten minder dan € 3000 dan wordt echter geen subsidie verleend. 

Tip:
Per energiebesparende maatregel wordt slechts één keer per jaar subsidie verleend. Het is echter wel mogelijk om voor meerdere maatregelen subsidie te ontvangen tot maximaal  € 125.000 per jaar. 

Alleen nieuwe apparatuur en installaties

Alleen nieuwe apparatuur en installaties komen in aanmerking voor subsidie. Voor investeringen in gebruikte energiebesparende apparatuur en installatie wordt dus geen subsidie verleend. 

Let op!
De energierekening van de sportaccommodatie waarvoor subsidie wordt aangevraagd moet worden afgeschreven van de bankrekening van de aanvrager van de subsidie. Controleer of uw sportclub aan deze voorwaarde voldoet. 

Alleen investeringen

Alleen de kosten van aanschaf komen in aanmerking voor subsidie. Voor arbeidskosten wordt geen subsidie verleend. 

Tip:
Vraag om een offerte waarin arbeid en materiaal zijn uitgesplitst.

Tijdig aanvragen en uitvoeren

Komt uw sportclub voor subsidie in aanmerking, wacht dan niet te lang met aanvragen. De subsidie moet binnen negen maanden na het afsluiten van de overeenkomst tot aanschaf van de maatregelen worden aangevraagd. Bovendien bedraagt het beschikbare budget voor 2016 6 miljoen euro. Na subsidieverlening moet de investering binnen één jaar gerealiseerd en geplaatst zijn. 

Tip:
U kunt een bonussubsidie krijgen als een maatregel waarvoor u subsidie aanvraagt genoemd is in een energieadvies. De bonus bedraagt € 500 en wordt per uitgebracht energieadvies eenmaal verleend. 

Wilt u weten of uw sportclub in aanmerking komt voor de subsidie, bezoek dan ook  de website van RVO. Hier vindt u meer informatie over de voorwaarden en de subsidieaanvraag.