Als de Eerste Kamer het gewijzigd wetsvoorstel aanneemt, vindt er per 1 januari 2008 een verruiming van de octrooibox plaats. Hiermee wil de regering de ontwikkeling van nieuwe innovaties stimuleren. Tot nu toe profiteerden vooral grote bedrijven van de voordelen, maar nu komen deze ook binnen het bereik van u als MKB-ondernemer.

Octrooibox
Bedrijven die immateriële activa (zoals een uitvinding of technische toepassing) ontwikkelen en daarvoor een octrooi hebben gekregen, kunnen de voordelen die hieruit voortkomen onder het verlaagde vennootschapstarief van 10% laten vallen. De MKB-ondernemers konden hierdoor nauwelijks profiteren van de octrooibox, omdat het aanvragen van een octrooi te kostbaar bleek te zijn. Indien de Eerste Kamer het gewijzigde voorstel aanneemt, kunnen niet alleen bedrijven met een octrooi van het lagere tarief gebruik maken, maar ook bedrijven die zonder octrooi aantoonbare speur- en ontwikkelingskosten hebben.

Voorwaarden
Voor de nieuw ontwikkelde activa moet u wel een S&O-verklaring krijgen. Dit houdt concreet in dat deze voortvloeien uit een erkend R&D-project in het kader van de WBSO. U kunt een verklaring bij SenterNovem aanvragen (www.senternovem.nl). Er geldt een plafond voor de voordelen die u onder het verlaagde tarief kunt brengen. Het verlaagde tarief is van toepassing voor zover de winst uit de nieuw ontwikkelde activa per jaar niet boven de € 400.000 per belastingplichtige uitkomt.

Let op!
Bent u MKB-ondernemer, dan nemen per 1 januari 2008 de mogelijkheden om gebruik te maken van de octrooibox aanzienlijk toe. Het is niet langer een voorwaarde dat er een (kostbaar) octrooi moet zijn aangevraagd. U moet wel kunnen aantonen dat u speur- en ontwikkelingswerk verricht, waarvoor een S&O-verklaring is afgegeven.