Innovatieve ondernemers kunnen voortaan octrooiverliezen volledig in plaats van gedeeltelijk verrekenen met de belastbare winst.

Octrooibox
Bedrijven die bijvoorbeeld uitvindingen of technische toepassingen ontwikkelen en daarvoor octrooi hebben gekregen, kunnen sinds 2007 gebruik maken van de octrooibox. De opbrengsten uit deze zelfontwikkelde immateriële activa zijn hierdoor belast tegen een gereduceerd vennootschapsbelastingstarief van 10% in plaats van het normale tarief van maximaal 25,5%. Dit betekent dus dat innovatieve ondernemers op hun ‘octrooiwinst’ een belastingvoordeel kunnen behalen van 15,5%.

Octrooiverliezen
Aangezien octrooiwinsten worden belast tegen 10% zijn octrooiverliezen tevens tegen een tarief van 10% aftrekbaar. Nu maakt de staatssecretaris het voor innovatieve ondernemers mogelijk om octrooiverliezen met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2009 volledig te verrekenen met de belastbare winsten van het voorgaande jaar en negen volgende jaren.

Let op!
U kunt met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2009 verliezen op de exploitatie van octrooien voortaan volledig in plaats van gedeeltelijk (10%) verrekenen met de belastbare winst.