Beslis voor de zomer of u per 1 januari 2017 eigenrisicodrager voor de WGA-vast, WGA-flex en ZW wilt worden. Wijzigingen moeten namelijk uiterlijk op 1 oktober 2016 aan de Belastingdienst zijn doorgegeven.

Vanaf 1 januari 2017 worden de WGA-vast en WGA-flex namelijk aan elkaar gekoppeld. U wordt dus voor beiden eigenrisicodrager óf u laat de verzekering via UWV lopen. Omdat het geen eenvoudige materie is, is het verstandig tijdig uit te zoeken wat voor u de beste optie is.  Op dit moment is het nog niet mogelijk om eigenrisicodrager voor de WGA-flex te zijn.

Verschil tussen flex en vast

Een WGA-flex uitkering wordt toegekend aan werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan, een Ziektewetuitkering hebben ontvangen en vervolgens, na twee jaar ziekte, de WGA instromen. Een WGA-vast uitkering wordt toegekend aan werknemers die vanuit een vast dienstverband de WGA instromen. Het hybride stelsel maakt het mogelijk deze uitkeringen particulier te regelen of via UWV.

OR moet advies geven

Wilt u overschakelen van de publieke verzekering via UWV naar het eigenrisicodragerschap en heeft u een Ondernemingsraad? Dan bent u verplicht hen advies te vragen (WOR artikel 25 lid 1 sub.m). Als u de wijziging dus per 1 januari 2017 wilt doorvoeren, is het verstandig dit ruim voor de zomervakantie op de agenda van de OR te hebben.

Terug naar UWV voor ten minste drie jaar

Niet iedere werkgever kan eigenrisicodrager worden voor de WGA-vast en -flex. Organisaties die zijn teruggekeerd naar de publieke verzekering van UWV moeten daar namelijk minimaal drie jaar blijven.

Let op!
Ook voor het stopzetten van het eigenrisicodragerschap per 1 januari 2017 geldt de deadline van 1 oktober 2016.