Een onbelaste vaste kostenvergoeding is voor u als werkgever aantrekkelijk en overzichtelijk. Het niet onderbouwen hiervan kan echter een vervelende naheffingsaanslag loonheffing tot gevolg hebben. Zorg daarom voor een duidelijke specificatie en onderbouwing. U komt dan beslagen ten ijs als de Belastingdienst hiernaar vraagt.

Voor een werkgever kan het efficiënt zijn werknemers een onbelaste vaste kostenvergoeding te betalen voor kleine, regelmatig voorkomende zakelijke kosten. Aan deze manier van vergoeden is wel een voorwaarde verbonden. De vergoeding dient per kostensoort te worden gespecificeerd en u als werkgever moet de vaste kostenvergoeding op verzoek van de Belastingdienst correct kunnen onderbouwen bij een steekproefsgewijs onderzoek.

Boete
Recent heeft Hof Amsterdam uitspraak gedaan in een zaak waarin een werkgever niet in staat was enig (schriftelijk) bewijs te leveren van de uitsplitsing van de vaste kostenvergoeding. De gehele vergoeding voor interne representatiekosten werd alsnog belast met toepassing van het gebruteerde tabeltarief. Daarnaast werd een boete van 10% opgelegd.

Tip
Zorg dat u de vaste kostenvergoeding naar aard en omvang specificeert, zodat u een correcte onderbouwing heeft bij eventueel onderzoek van de Belastingdienst.