Het ministerie van Economische Zaken heeft op Prinsjesdag bekendgemaakt dat de financieringsmogelijkheden voor het bedrijfsleven via overheidskredieten worden uitgebreid. Een aantal bekende kredieten zoals de BMKB en de Garantie Ondernemingsfinanciering worden verruimd. Ook zijn er meer kredietmogelijkheden met het nieuwe mkb-krediet van Qredits. Daarnaast komen ook innovatieve ondernemers aan hun trekken via een verhoging van het innovatiekrediet.

BMKB

Tot uiterlijk 31 december 2014 wordt het borgstellingspercentage in de regeling Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) verhoogd van 45% naar 67,5% met een maximum borgstellingskrediet van € 200.000. Ook het maximumbedrag waarvoor de overheid borg staat, wordt verruimd van € 1 miljoen naar € 1,5 miljoen.

Qredits

Verder gaat microfinancieringsorganisatie Qredits een nieuw mkb-krediet verstrekken. Bedrijven die niet bij een bank terecht kunnen voor hun financiering, kunnen bij Qredits aankloppen voor leningen tussen de € 50.000 en € 150.000. Het microkrediet tot € 50.000 voor kleine ondernemers blijft bestaan.

Tip:
Naar verwachting kunnen bedrijven vanaf 1 november 2013 het mkb-krediet aanvragen. Voor meer nieuws zie www.qredits.nl.

Innovatiekrediet

Voor innoverende bedrijven worden de mogelijkheden verruimd door het kredietpercentage dat de overheid verstrekt voor de gehele projectfinanciering van kleine bedrijven te verhogen van 35% naar 45%, en voor het mkb dat samenwerkt met een kennisinstelling of andere bedrijven naar 50%. Deze maatregel geldt tot 31 december 2014.

Garantie Ondernemingsfinanciering

Grotere bedrijven ten slotte krijgen ruimere mogelijkheden met de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO). Het maximale garantiebedrag van deze regeling wordt tot uiterlijk 31 december 2014 verhoogd van € 25 miljoen naar € 75 miljoen. Hierdoor kunnen leningen van maximaal € 150 miljoen tot de helft gegarandeerd worden.