Ik ben ondernemer en gehuwd in gemeenschap van goederen. Hoe moet mijn onderneming worden verdeeld bij een echtscheiding?

Uw onderneming behoort tot de te verdelen huwelijksgemeenschap. De waarde van uw onderneming moet dus worden verdeeld. Meestal zijn partijen het nog wel eens over wie de onderneming toegedeeld moet krijgen. Geschillen ontstaan vaak over de waarde van de onderneming.

Tip:
Voorkom discussies. Zorg voor huwelijkse voorwaarden, zodat uw onderneming niet in een te verdelen huwelijksgoederengemeenschap valt. Voer de periodieke verrekening van de huwelijkse voorwaarden vervolgens ook uit. Bovendien beperken huwelijkse voorwaarden de aansprakelijkheid van de niet-ondernemende echtgenoot.