Zijn uw innovatieplannen van tafel geveegd, omdat de kosten van innovatie de opbrengsten zouden overstijgen? Er zijn MKB-innovatiesubsidies beschikbaar die uw plannen nieuw leven in kunnen blazen. Vooral de WBSO-regeling kan interessant voor u zijn!

Onderzoek naar innovatie
Onderzoek naar innovatie kan al subsidie opleveren dankzij de WBSO-regeling: een korting op de loonbelasting over uren die besteed zijn aan innovatie. Denk hierbij aan een nieuw product of proces. Tot en met een brutoloonsom van € 110.000,- per jaar, bedraagt de korting 42 % van de brutoloonkosten per uur van uw eigen werknemers. Is er meer dan € 110.000,- brutoloonkosten besteed aan innovatie, dan ontvangt u over het meerdere 14 % subsidie.

Voorbeeld
U en uw drie medefirmanten besteden gezamenlijk op jaarbasis 1000 uur aan onderzoek naar innovatie tegen een brutoloon van € 60,- per uur. U blijft dan onder de grens van € 110.000,- en bent zodoende slechts € 34,80 (ofwel 58 % van € 60,-) kwijt aan brutoloon per uur. Dit is een besparing van €25.200,- ofwel 42 % van € 60.000,-! Stel: U besteedt 2000 uur aan onderzoek naar innovatie. Uw korting bedraagt dan (€ 110.000 x 42 %) + ((€ 120.000 – € 110.000) x 14 %) = € 47.600,-. Dit komt neer op een korting van 40 %. U ziet dat naarmate de drempel wordt overschreden, de effectieve korting afneemt.

Technostarter
Bent u een startend bedrijf met een innovatief technisch product of dienst (ofwel een Technostarter), dan komt u bij onderzoek naar innovatie ook in aanmerking voor een subsidie. De subsidievorm is voor inhoudingsplichtigen anders dan voor zelfstandige ondernemers. Startende inhoudingsplichtigen mogen een loonbelastingkorting van 60 % over de eerste € 110.000,- toepassen. Bovendien komen startende zelfstandigen onder voorwaarden in aanmerking voor de ‘speurders en ontwikkelings’-aftrek en starters S&O-aftrek van samen € 17.155,- (2007).

Tip
Uit een evaluatieonderzoek is gebleken dat gebruikers dankzij de WBSO-regeling meer omzet uit nieuwe producten halen en daarmee een grotere productie. Raadpleeg voor meer informatie over deze subsidie uw adviseur.