Vanaf 1 april aanstaande wijzigt er iets in de regels voor collectief ontslag. Niet de werknemer die als laatste is aangenomen, komt het eerst voor ontslag in aanmerking, maar de werknemer die al recht heeft op een AOW-uitkering. Op die manier wordt voorkomen dat de AOW-gerechtigde werknemer mag blijven zitten, terwijl zijn collega die voor zijn inkomen nog is aangewezen op het verrichten van arbeid, ontslagen wordt.

Collectief ontslag

Van collectief ontslag is sprake wanneer om bedrijfseconomische redenen twintig of meer werknemers tegelijkertijd hun ontslag krijgen. Bij bedrijfseconomische redenen kunt u denken aan een slechte financiële situatie van het bedrijf, minder werk of een bedrijfsverhuizing. Voor collectief ontslag moet u zich aan een aantal regels houden. Zo moet u het collectief ontslag vooraf melden bij UWV en de vakbonden raadplegen.

Afspiegelingsbeginsel

Normaal gesproken bepaalt bij collectief ontslag het afspiegelingsbeginsel de volgorde van de ontslagen. Dit betekent kort gezegd dat werknemers met vergelijkbare functies in leeftijdsgroepen worden ingedeeld. Degenen die binnen hun leeftijdsgroep als laatste zijn aangenomen, worden als eerste ontslagen.

Tip:
Wilt u meer weten over het afspiegelingsbeginsel, kijk dan eens op de site werk.nl.

Werknemer met AOW

Aan het afspiegelingsbeginsel bij collectief ontslag verandert niets. Wat wel verandert is dat de AOW-gerechtigde werknemer voor toepassing van het afspiegelingsbeginsel niet langer in beschouwing wordt genomen. Dat betekent dat bij collectief ontslag eerst de werknemers ontslagen worden die recht hebben op een AOW-uitkering. Moet u dus een keuze maken tussen het ontslaan van bijvoorbeeld een 55-jarige werknemer of een 72-jarige werknemer die hetzelfde werk doet? Dan moet u als eerste de 72-jarige werknemer ontslaan.