Minister Kamp (SZW) heeft aangekondigd de meldingsplicht voor gedwongen ontslagen uit te breiden.

Ook ontslag met wederzijds goedvinden valt straks onder de meldingsplicht. Met de wetswijziging wordt bereikt dat vakbonden de gelegenheid hebben om in overleg te treden over de eventuele gevolgen van het voorgenomen ontslag.

Denkt u aan collectief ontslag? Dan is dat mogelijk in de volgende gevallen:

  • Gedwongen ontslag om bedrijfseconomische redenen. Bijvoorbeeld als er een reorganisatie, een bedrijfssluiting of verhuizing plaatsvindt. Ook kan het gaan om het afstoten van een deel van de activiteiten door het bedrijf;
  • Ontslag met wederzijds goedkeuren, als uw werknemers instemmen met het ontslag.

Nu geldt nog dat als u twintig of meer werknemers wilt ontslaan, u dit bij de belanghebbende vakbonden moet melden. Deze meldingsplicht geldt alleen bij een gedwongen ontslag waarbij de arbeidsovereenkomst via het UWV of de kantonrechter wordt beëindigd.

Let op!
Het is nog niet bekend wanneer de wetswijziging ingaat.