De nationale hypotheekgarantie (NHG) is vanaf volgend jaar ook aan te vragen voor eigenaren van een wat duurdere woning. De bovengrens wordt opgerekt van € 250.000 naar € 265.000.

De bovengrens om toegang te krijgen tot hypotheekgarantie gaat omhoog met € 15.000. De redenen hiervan zijn dat hiermee de prijsstijging van de woningen wordt gevolgd. Daarnaast is het de bedoeling dat de meerderheid van de woningeigenaren (60-65%) gebruik moet kunnen maken van de hypotheekgarantie.

De Nationale Hypotheekgarantie (NHG) wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Deze garantie wordt verstrekt voor een lening bij de aankoop of verbouwing van een woning. Het Waarborgfonds staat garant voor de terugbetaling van uw hypotheek aan de geldverstrekker in geval van calamiteiten. Het gevolg van een dergelijke garantstelling is veelal dat u een lagere hypotheekrente kunt bedingen bij het aangaan van de financiering.

Tip
Wanneer u bij de aankoop of verbouwing van uw eigen woning NHG garantie kunt verkrijgen, verlaagt dit vaak uw financieringslast. De bovengrens wordt verhoogd. Beoordeel of u hier gebruik van kunt maken.