Heeft u als Nederlandse btw-ondernemer in 2011 in een andere EU-lidstaat btw betaald, dan kunt u deze buitenlandse btw terugvragen. Wacht hier niet te lang mee, want het kan maar tot 1 oktober 2012.

Wanneer kunt u btw terugvragen?

U kunt alleen btw terugvragen uit een ander EU-land als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent ondernemer voor de omzetbelasting.
  • Uw onderneming is in Nederland gevestigd.
  • U doet geen btw-aangifte in het andere EU-land. Doet u dit wel, dan kunt u de btw daar als voorbelasting in aftrek brengen.
  • U betaalt in het andere EU-land btw over goederen, diensten of invoer.
  • U gebruikt deze buitenlandse goederen en diensten voor btw-belaste bedrijfsactiviteiten.

Voldoet u aan de voorwaarden dan kunt u een teruggaafverzoek voor de buitenlandse btw indienen bij de Nederlandse Belastingdienst.

Tip:
Doet u een teruggaafverzoek na afloop van een kalenderjaar dan kan dit al als het btw-bedrag dat u terugvraagt minimaal € 50 is. Doet u een teruggaafverzoek per kwartaal, dan moet het btw-bedrag minimaal € 400 zijn. U kunt bedragen onder deze drempels wel terugvragen, maar het is aan het andere EU-land om het verzoek dan wel of niet in behandeling te nemen.

Hoe werkt een teruggaafverzoek?

Via de internetsite https://eubtw.belastingdienst.nl/vrca-applicant/ kunt u de buitenlandse btw terugvragen. U heeft hier wel inloggegevens voor nodig. Heeft u deze nog niet dan kunt u deze eenmalig aanvragen via www.belastingdienst.nl/eubtw. Binnen vier weken na uw aanvraag ontvangt u van de Belastingdienst uw inloggegevens.

Let op:
Uw teruggaafverzoek voor btw die u in 2011 in een ander EU-land heeft betaald, moet bij de Belastingdienst vóór 1 oktober van dit jaar binnen zijn. Bent u te laat dan kan het andere EU-land uw teruggaafverzoek weigeren. Houd met deze datum ook rekening als u nog inloggegevens nodig heeft. Want voordat u deze gegevens heeft, bent u al gauw vier weken verder.