Huurt u regelmatig in Nederland wonende artiesten in of bent u een in Nederland wonende artiest? Dan kon u tot 1 mei 2016 de artiestenregeling uitsluiten als de artiest over een VAR-wuo of VAR-dga beschikte. Nu de VAR vanaf 1 mei 2016 is vervallen, kan de artiestenregeling niet meer worden uitgesloten. Gelukkig kunt u ter vervanging daarvan in een overeenkomst vastleggen dat het niet de gezamenlijke bedoeling van partijen is om de artiestenregeling toe te passen.

Artiestenregeling

De artiestenregeling is een bijzondere regeling op grond waarvan de opdrachtgever op de vergoeding van een artiest loonheffingen en premie werknemersverzekeringen moet inhouden. Er gelden voor de loonbelasting een aantal criteria voor toepassing van de artiestenregeling waaronder:

  • optreden als musicus of ander soort artiest
  • overeenkomst van korte duur
  • niet in dienstbetrekking

Tip!
Twijfelt u of de artiestenregeling van toepassing is, overleg dan met onze adviseurs.

Uitsluiten artiestenregeling

Tot 1 mei 2016 was de artiestenregeling niet van toepassing als de artiest beschikte over een VAR-wuo of VAR-dga. Nu de VAR per 1 mei 2016 is vervallen, kunnen opdrachtgever en artiest vanaf dat moment gezamenlijk kiezen om de artiestenregeling niet toe te passen. Voorwaarde is dat ze dit gezamenlijk in een gesloten schriftelijke overeenkomst vastleggen, vóor aanvang van de betaling van de beloning.

Let op!
Sluit de overeenkomst voordat de betaling aan de opdrachtnemer plaatsvindt anders bent u te laat en is de artiestenregeling toch van toepassing.