In een wetsvoorstel, dat onlangs is goedgekeurd door de Tweede Kamer, is opgenomen dat werknemers hun vakantiedagen maximaal anderhalf jaar kunnen opsparen in plaats van vijf jaar.

Beperking opsparen vakantiedagen

In de wet is momenteel nog geregeld dat de wettelijke vakantiedagen (twintig dagen bij een fulltime baan) pas vijf jaar nadat de aanspraak op de vakantiedag is ontstaan vervallen. De termijn van 5 jaar wordt beperkt naar anderhalf jaar. De wettelijke vakantiedagen die uw werknemer bijvoorbeeld heeft opgebouwd over 2012 moeten uiterlijk 1 juli 2013 zijn opgenomen. Deze beperking geldt overigens niet voor extra vakantiedagen.
Dit betekent dat – indien u uw werknemers bij een fulltime baan 25 vakantiedagen geeft – zij 20 dagen verplicht binnen anderhalf jaar moeten opnemen en 5 dagen binnen 5 jaar kunnen opnemen.

Op deze manier worden uw werknemers gestimuleerd om regelmatig verlof op te nemen. Heeft u werknemers in dienst die bewust voor lang verlof willen sparen dan kan dat nog steeds via bijvoorbeeld de levensloopregeling.

Vakantiedagen bij ziekte

Mocht uw werknemer ziek worden dan is in het wetsvoorstel geregeld dat de zieke werknemer evenveel vakantiedagen mag opbouwen als een gezonde werknemer. Ook voor de zieke werknemer geldt een vervaltermijn van anderhalf jaar.

Gevolgen voor u als werkgever

De invoering van de volledige vakantieopbouw tijdens ziekte zal mogelijk voor u tot extra lasten leiden. Ook zult u in de registratie van vakantie en verlof onderscheid moeten maken tussen de wettelijke vakantiedagen en de extra vakantiedagen. Gezien de administratieve druk raden wij u aan tijdig hierop te anticiperen.

Let op!
Het wetsvoorstel moet nog langs de Eerste Kamer en er wordt voor gepleit om de inwerkingtreding uit te stellen tot 1 januari 2012. Desondanks is de verwachting dat het wetsvoorstel nog dit jaar in werking zal treden.