Om ouders de kans te geven langer zelf voor hun kind te zorgen, hebben ze met ingang van 1 januari 2009 recht op 26 weken ouderschapsverlof.

Ouderschapsverlof
Werknemers hebben recht op ouderschapsverlof als zij zorgen voor een kind jonger dan acht jaar. Zij moeten wel minimaal één jaar bij dezelfde werkgever in dienst zijn.
Het kabinet heeft voorgesteld het recht op ouderschapsverlof te verlengen van 13 naar 26 weken. De verlening van het ouderschapsverlof geldt alleen voor nieuwe aanvragen. Heeft u al ouderschapsverlof (gedeeltelijk) opgenomen, dan kunt u voor dat kind geen aanspraak maken op de extra weken. U kunt voor elk kind apart ouderschapsverlof opnemen. Heeft u voor een ander kind nog geen ouderschapsverlof opgenomen, dan heeft u voor dat kind wel recht op de uitbreiding van het ouderschapsverlof.

Ouderschapsverlofkorting
Deze wijziging leidt tot een verhoging van de maximale ouderschapsverlofkorting.
De ouderschapsverlofkorting is een korting op de verschuldigde belasting en geldt voor belastingplichtigen die in 2008 gebruik maken van hun wettelijke recht op ouderschapsverlof en deelnemen aan de levensloopregeling. De korting wordt berekend door het aantal uren ouderschapsverlof te vermenigvuldigen met een bedrag van 50% van het bruto minimumuurloon per opgenomen verlofuur. De verlenging van het ouderschapsverlof in 2009 naar 26 weken leidt dus tot een verhoging van de maximale ouderschapsverlofkorting.

In 2008 heeft u alleen bij deelname aan de levensloopregeling recht op de ouderschapsverlofkorting. Er ligt een voorstel de ouderschapsverlofkorting met ingang van 1 januari 2009 los te koppelen van de levensloopregeling. Om van de ouderschapsverlofkorting gebruik te maken, hoeft u vanaf 2009 dus niet meer mee te doen aan de levensloopregeling.

Let op!
Per 1 januari 2009 wil het kabinet het recht op ouderschapsverlof verlengen van 13 naar 26 weken. De verlenging van het ouderschapsverlof geldt alleen voor nieuwe aanspraken. Indien mogelijk, wacht met het aanvragen van ouderschapsverlof tot na 1 januari 2009. Bovendien wordt de ouderschapsverlofkorting in 2009 losgekoppeld van de levensloopregeling. Het parlement moet het voorstel nog wel goedkeuren.