Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft de overdrachtsbelasting bij het kopen van een woning tijdelijk verlaagd van 6% naar 2%. Met de maatregel wil de staatssecretaris een impuls geven aan de woningmarkt.

Deze maatregel gaat met terugwerkende kracht in op 15 juni 2011 en loopt tot 1 juli 2012. Koopt u dus een woning op of na 15 juni 2011, dan betaalt u dus geen 6% maar 2% overdrachtsbelasting.

Waarvoor geldt deze tijdelijke regeling?

De verlaging geldt alleen voor woningen die naar hun aard zijn bestemd voor bewoning door particulieren. Het maakt geen verschil of u de woning zelf gaat bewonen of dat u de woning verhuurt aan particulieren. Heeft u een woning dat niet geheel privé wordt gebruikt, maar ook voor uw onderneming? In dat geval geldt het verlaagd tarief uitsluitend op de waarde van het deel dat privé wordt gebruikt.

Wanneer betaalt u overdrachtsbelasting?

Overdrachtsbelasting wordt betaald bij de koop van onroerende zaken en bedraagt in beginsel 6% van de waarde. Dit tarief is voor woningen nu tijdelijk verlaagd naar 2%. Over nieuwbouw woningen wordt geen overdrachtsbelasting (maar omzetbelasting) betaald. Koopt u een nieuwbouw woning? Dan kunt u dus niet van deze maatregel profiteren!

Let op!
Heeft u (kort) voor 15 juni een woning gekocht? Dan geldt deze maatregel niet voor u. Het verlaagd tarief geldt alleen voor woningen die op of na 15 juni zijn overgedragen bij de notaris. Het gaat hierbij om de datum waarop de akte van levering bij de notaris is ondertekend. De datum van het tekenen van de “voorlopige” koopakte is niet van belang!