Houdt u zich bezig met de renovatie en herstel van woningen? Dan valt u sinds 1 oktober 2010 onder het verlaagd btw-tarief van 6%. Dit is een tijdelijke crisismaatregel die zou vervallen op 1 juli 2011.

Oorspronkelijk zou deze tijdelijke regeling vervallen op 1 juli 2011, maar staatssecretaris Weekers van Financiën heeft nu besloten om een overgangsregeling te treffen. U heeft nu tot 1 oktober 2011 de tijd om van het lage btw-tarief voor renovatie en herstel van woningen, gebruik te maken. Hierna betaalt u gewoon weer het normale tarief van 19%.

Voorwaarden

Met deze overgangsregeling komt de staatssecretaris tegemoet aan vragen vanuit de branche om een uitloop van deze regeling. Wilt u gebruik maken van deze regeling, dan moet u voldoen aan de volgende twee voorwaarden:
de werkzaamheden moeten vóór 1 juli zijn begonnen en vóór 1 oktober 2011 zijn afgerond; en
de woning moet ouder zijn dan twee jaar na eerste ingebruikneming.

Uit uw administratie moet blijken dat de werkzaamheden daadwerkelijk zijn aangevangen vóór 1 juli van dit jaar. De verbouwing of renovatie wordt als afgerond beschouwd als de oplevering heeft plaatsgevonden en de consument het werk heeft aanvaard. De aanvaarding kan ook blijken uit het feit dat de consument het werk heeft betaald.

Let op!
Het verlaagd btw-tarief is uitsluitend van toepassing op de arbeidscomponent van de renovatie- en herstelwerkzaamheid en niet op de materialen!