De overheid biedt steun aan mkb-bedrijven bij het aanvragen van bankkredieten. Het Ministerie van Economische Zaken heeft twee proefprojecten opgezet om uiteindelijk tweeduizend mkb-ondernemers makkelijker aan een krediet te helpen.

Mede als gevolg van de kredietcrisis wordt het steeds lastiger voor ondernemers om een krediet te krijgen. De overheid wil in ieder geval zorgen dat obstakels op praktisch en administratief vlak uit de weg worden geruimd. Hiervoor zijn twee projecten opgezet die u administratieve hulp moeten bieden bij kredietaanvragen tot € 250.000. Op 1 april is het eerste project van start gegaan, de MKB’er Kredietintermediair. Deze bestaat vooral uit ’tools’ en software om de kredietaanvraag te ondersteunen.

Het tweede project, de CCQ Ondernemersdesk, richt zich op kleine kredieten die onder de borgstellingsregeling BMKB van Economische Zaken vallen. Zo wordt tevens het gebruik van de BMKB gestimuleerd. Uw kredietaanvraag wordt verzorgd door middel van een compleet dossier. Ook wordt een conceptofferte krediet opgesteld en wordt het ter fiattering aangeboden aan een financier. Na de kredietverlening door de financier wordt gezorgd voor het monitoren van de kredietafspraken en de rapportage aan de bank. Het tweede project gaat op 1 juli van start.

Let op!
Deze projecten zien slechts op de praktische en administratieve kant van een kredietaanvraag. De uiteindelijke beslissing over uw kredietaanvraag ligt bij de bank. Neem contact met ons op om de kans op een succesvolle kredietaanvraag te vergroten!