Vanaf 2016 is het niet meer mogelijk om het overwerkloon bij het reguliere tijdvakloon op te tellen, maar is het verplicht om de tabel bijzondere beloningen toe te passen op het overwerkloon. Dit kan tot gevolg hebben dat het overwerkloon in de loonbelasting vanaf 2016 zwaarder belast is.

Afschaffing voordeelregel

In 2015 kon nog de zogenoemde voordeelregel worden toegepast: als dit tot minder loonheffingen leidde mocht het overwerkloon worden opgeteld bij het reguliere tijdvakloon en worden belast tegen de reguliere tabel in plaats van de tabel bijzonder beloningen.

Door het toepassen van de voordeelregel bleek in de praktijk echter vaak te weinig loonheffingen te worden ingehouden. Bij de aangifte inkomstenbelasting leidde dit vaak tot bijbetalen. Om die reden is de voordeelregel vanaf 1 januari 2016 afgeschaft.

Overwerkloon vanaf 2016

Overwerkloon wordt daarom vanaf 2016 altijd belast tegen de tabel bijzondere beloningen. Op de loonstrook wordt het overwerkloon in 2016 daarmee wellicht zwaarder belast dan in 2015, maar in de aangifte inkomstenbelasting zal het overwerk uiteindelijk echter hetzelfde belast worden. Moest daarom tot en met 2015 door het toepassen van de voordeelregel op het overwerkloon bij de aangifte inkomstenbelasting altijd bijbetaald worden, zal dit vanaf 2016 niet meer voorkomen.