Onlangs besliste de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State dat de Belastingdienst geen inkomensgegevens van huurders van sociale huurwoningen mag verstrekken aan verhuurders. Die uitspraak wil echter niet zeggen dat de inkomensverklaring daarmee van de baan is. Het kabinet is druk doende om een en ander alsnog goed wettelijk vast te leggen.

Sinds 2013 kunnen verhuurders van sociale huurwoningen inkomensgegevens van hun huurders opvragen bij de Belastingdienst. Mocht blijken dat de huurder een middeninkomen of hoger inkomen heeft, dan kan de verhuurder een inkomensafhankelijke huurverhoging berekenen. De Belastingdienst geeft geen gespecificeerde inkomensgegevens maar een inkomensindicatie.

Verstrekken inkomensgegevens niet toegestaan

Op 3 februari 2016 oordeelde de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State dat de Belastingdienst geen inkomensgegevens van huurders van sociale huurwoningen mag verstrekken aan verhuurders. De verplichting om inkomensgegevens te verstrekken moet namelijk uitdrukkelijk en duidelijk in de wet staan en die wettelijke verplichting ontbreekt.

Inkomensverklaring voor huurverhoging 2016

In een reactie laat minister Blok (Wonen en Rijksdienst) weten dat er momenteel twee wetsvoorstellen lopen waarmee de juiste wettelijke verplichting alsnog wordt geregeld. Mochten de Tweede en Eerste Kamer tijdig akkoord gaan met (één van) deze wetsvoorstellen, dan is alles wettelijk goed vastgelegd. De Belastingdienst kan dan nog tijdig voor de huuraanzeggingen per 1 juli 2016, op verzoek van verhuurders, inkomensverklaringen verstrekken.

Verder bekijkt de minister of er binnen de huidige wet- en regelgeving mogelijkheden zijn om de afgifte van inkomensverklaringen door de Belastingdienst gewoon door te laten gaan.