Periodieke giften aan goede doelen en instellingen zijn onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Hiernaast vormt de verplichting tot het doen van deze periodieke giften een schuld in box 3.

Periodieke giften
Periodieke giften zijn schenkingen van vaste en gelijkmatige bedragen aan instellingen of verenigingen. Deze giften zijn onder de volgende voorwaarden fiscaal aftrekbaar:
 U doet de gift in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke bedragen die uiterlijk eindigen bij overlijden.
 U doet minimaal vijf jaar of langer jaarlijks een gift.
 U heeft de gift bij een notaris laten vastleggen.
 U doet de gift aan een instelling – zoals een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele of wetenschappelijke instelling of een politieke partij – of aan een vereniging met ten minste 25 leden die voor de vennootschapsbelasting is vrijgesteld.

Het voordeel van periodieke giften is dat ze onbeperkt en zonder drempel afgetrokken mogen worden.

Let op!

Periodieke giften zijn onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar als persoonsgebonden aftrekpost. De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat de verplichting tot het doen van periodieke giften aangemerkt kan worden als een schuld in box 3. Periodieke giften zijn hiermee ‘dubbel aftrekbaar’.