De premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer gaat in 2016 waarschijnlijk flink omlaag, voor sommige situaties zelfs van € 7000 naar € 2000 per jaar. Het wetsvoorstel waarin dit verwerkt is moet nog worden aangenomen door de Eerste Kamer, maar houd alvast rekening met deze aanzienlijke verlaging.

De premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer kunt u in 2015 onder meer toepassen voor werknemers met een WIA-uitkering, met een Wajong-uitkering of een wsw-indicatie (Wet sociale werkvoorziening). De premiekorting bedraagt € 7000 per jaar, behalve voor de werknemer met een Wajong-uitkering waarbij de premiekorting over het algemeen € 3500 per jaar bedraagt.

Grotere doelgroep

In 2016 kunt u de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer toepassen voor de gehele doelgroep banenafspraak. Naast de hiervoor genoemde werknemers, kunt u de korting volgend jaar ook toepassen voor de werknemer met een Wiw-baan (Wet inschakeling werkzoekende), een ID-baan (In- en doorstroombaan) en voor werknemers die de gemeente moet ondersteunen bij het vinden van werk en die niet het wettelijke minimumloon kunnen verdienen.

Lager bedrag

Voor de werknemer met een WIA-uitkering bestaat volgende jaar nog recht op een premiekorting van € 7000 jaar. Voor de overige hiervoor genoemde werknemers bedraagt de premiekorting in 2016 € 2000 per jaar.

Let op!
Dit betekent een aanzienlijke verlaging voor met name de werknemer met een wsw-indicatie (Wet sociale werkvoorziening). In 2015 bedraagt de premiekorting voor deze werknemer nog € 7000 per jaar, terwijl deze in 2016 nog maar € 2000 bedraagt. Voor de werknemer met een Wajong-uitkering is de daling over het algemeen iets lager, van € 3500 in 2015 naar € 2000 in 2016.