Het zal veel ondernemers bekend zijn, een auto op naam van de onderneming die ook voor privékilometers gebruikt wordt. Niet elke ondernemer zal daarbij gelijk aan de btw-gevolgen denken, hoewel die er duidelijk zijn.

Voor de btw wordt het rijden van privékilometers met de zakelijke auto aangeduid als privégebruik van de auto. Voor de btw is dit een fictieve dienst waarover btw verschuldigd is. Dit moet de ondernemer op zijn btw-aangifte aangeven. Hoewel de wijze van heffing van btw over het privégebruik van de auto momenteel punt van discussie is, moet er over het privégebruik vooralsnog wel btw worden aangegeven. Dit moet in de laatste btw-aangifte van het kalenderjaar gebeuren.

Berekenen verschuldigde btw

De verschuldigde btw over het privégebruik van de auto kan op verschillende manieren worden bepaald.

Kilometeradministratie

Om te bepalen hoeveel btw er over het privégebruik van de auto moet worden afgedragen, dient een kilometerregistratie worden bijgehouden. De verhouding privékilometers met de zakelijke kilometers bepaalt de te betalen btw. Als de auto in het betreffende boekjaar bijvoorbeeld voor 10% gebruikt is voor privékilometers en 90% voor zakelijke kilometers, moet over 1/10 van de uitgaven met betrekking tot de auto die gedaan zijn én waar btw op zit nu 21% btw worden afgedragen, bij vraag 1d van de btw-aangifte.

Geen kilometeradministratie

Als de ondernemer een kilometerregistratie bijhoudt, dan moet het privégebruik op een forfaitaire manier worden berekend. Er wordt dan 2,7% van de catalogusprijs inclusief BPM exclusief btw van de auto genomen, en dat bedrag is dan de af te dragen btw. Als de auto voor het vijfde jaar in de onderneming in gebruik is, dan wordt er 1,5 % van de catalogusprijs aan btw berekend, in plaats van 2,7%.

Tip:
Het is altijd verstandig om een kilometerregistratie van de gereden kilometers van de auto bij te houden. Vooral wanneer u maar weinig privékilometers rijdt, is het voordeliger om btw over het aantal kilometers te betalen dan 2,7% van de catalogusprijs van de auto te nemen en dat aan btw af te dragen.