De Belastingdienst is van plan om het komende jaar extra te controleren op onterecht privégebruik van de auto van de zaak.


Verklaringhouders ‘Geen privégebruik auto’

Indien u in het bezit bent van een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ geeft u daarmee aan niet meer dan 500 privékilometers per jaar te rijden met uw auto van de zaak. Op basis van die verklaring laat de werkgever de bijtelling van die auto achterwege. De Belastingdienst stuurt u als verklaringhouder deze week (tussen 11 en 15 december) een brief met een mutatieformulier om u de mogelijkheid te bieden uw verklaring eventueel te wijzigen.

In de brief geeft de Belastingdienst aan dat, indien voor u nu al duidelijk is dat u in 2010 meer dan 500 privékilometers per jaar gaat rijden, u dit vóór 15 januari 2010 door moet geven aan de Belastingdienst. Uw verklaring komt dan te vervallen. U moet wel uw werkgever hierover apart
informeren voordat deze de salarisstrook over januari 2010 opmaakt. Uw werkgever zal de bijtelling
van de auto vervolgens in uw loon opnemen. Mocht u dit niet doorgeven dan riskeert u een eventuele naheffing en/of boete over 2010.

Let op!
Indien de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanneemt zal per 1 januari 2010 een hogere basisboete van € 4.920 gelden. In geval van ernstig misbruik kan de inspecteur zelfs een hogere boete opleggen. Geef uw wijziging dus op tijd door!