Onlangs is gebleken dat er elektronisch is ingebroken bij het bedrijf Diginotar. Uit onderzoek is gebleken dat niet uitgesloten kan worden dat certificaten van de overheid het slachtoffer zijn van hackers, aldus minister Donner van Binnenlandse Zaken. Het gaat om honderden overheidssites, waaronder DigiD en de site van de Belastingdienst.

Wat voor gevolgen heeft dit voor u?

Het zijn vooral particulieren die als gebruiker risico lopen als gevolg van frauduleuze certificaten. Aanvallers kunnen de particulieren bijvoorbeeld doorleiden naar een malafide website en daarmee de inloggegevens, zoals gebruikersnaam en wachtwoord, in handen krijgen. Hiermee kunnen zij toegang krijgen tot accounts van particulieren. Eerder werden ondernemers nog door de Belastingdienst geadviseerd om te wachten met het doen van aangiftes. Dit advies is echter in de loop van maandagmiddag ingetrokken.

Overheidssites niet uit de lucht gehaald!

De omloop van de frauduleuze certificaten betekent vooralsnog niet dat de overheidssites uit de lucht worden gehaald. Het internetverkeer zou hierdoor – op korte termijn – te veel verstoord worden. Heeft u te maken met een site waarvan de betrouwbaarheid niet vaststaat? In dat geval krijgt u een beveiligingswaarschuwing te zien.

Ondernemersaangifte veilig!

Naar aanleiding van de frauduleuze certificaten is er intensief overleg gevoerd tussen o.a. de Belastingdienst, het ministerie van Financiën, SRA – waarbij ook ons kantoor is aangesloten – en VNO-NCW. Uit het overleg kwam naar voren dat de systemen waarmee ondernemers direct of via hun intermediair aangifte doen in deze situatie gewoon kunnen blijven functioneren. Het systeem kent voldoende aanvullende waarborgen voor een veilige aangifte. U hoeft zich dus geen zorgen te maken!

De situatie zal de komende tijd echter wel nauwgezet worden gemonitord. Indien zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, wordt in overleg met de betrokken partijen bepaald welke vervolgactie noodzakelijk is.

Let op!
Doen zich bij het indienen van uw aangifte toch onverhoopt vertragingen voor, dan zal de Belastingdienst hier coulant mee omgaan. Welke coulancemaatregelen zullen gelden, wordt nog vastgesteld. Ook wordt een convenant opgesteld voor eventueel geleden schade.