Sinds 1 januari 2006 bent u in Nederland verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Daarvoor betaalt u een premie bij uw zorgverzekeraar én een bijdrage aan de overheid die afhankelijk van uw inkomsten is, de zogenoemde bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). Wanneer u in loondienst bent, wordt deze bijdrage automatisch ingehouden door uw werkgever. Ontvangt u een uitkering, dan houdt de uitkeringsinstantie deze bijdrage in. Wanneer u niet in loondienst bent of geen uitkering ontvangt, wordt de inkomensafhankelijke bijdrage geïnd middels een aanslag.

Te veel betaald
De bijdrage Zvw is wel aan een maximum gebonden. Het kan dus zijn dat u in een jaar teveel aan inkomensafhankelijke bijdrage hebt betaald, bijvoorbeeld omdat u gelijktijdig meerdere werkgevers hebt gehad. De Belastingdienst heeft in juli jl. de teruggaaf van de teveel betaalde bijdrage Zvw in 2007 uitbetaald en de betrokkenen daarover per brief geïnformeerd. Wanneer u geen brief hebt ontvangen, maar wel denkt recht te hebben op een teruggaaf, kunt u deze alsnog zelf aanvragen.

In aanmerking voor teruggaaf?
Op de site van de Belastingdienst kunt u eenvoudig nagaan of u recht hebt op een teruggaaf van de bijdrage Zvw, zowel voor 2006 als voor 2007. U komt hiervoor in aanmerking wanneer u voldoet aan de volgende twee voorwaarden:

• U had gelijktijdig meerdere werkgevers of uitkeringen.
• Uw inkomsten bij werkgevers of uitkeringsinstanties waren gezamenlijk hoger dan € 30.623,- (voor 2007) of € 30.015,- (voor 2006). Dit is exclusief de inkomsten van uw (fiscale) partner.

Verzoek indienen
Wanneer u recht denkt te hebben op een teruggaaf van de bijdrage Zvw, kunt u hiervoor een verzoek indienen bij de Belastingdienst. Het formulier waarmee u dit verzoek indient, is te downloaden op de site van de Belastingdienst (zowel het formulier voor 2006 als het formulier voor 2007). Let op, een verzoek tot teruggaaf van de bijdrage in 2008 kunt u pas in 2009 indienen.