Maakt u deel uit van een concern en leent u geld aan een van de andere vennootschappen binnen het concern (groepslening)? Dan zijn er strenge regels voor de aftrekbaarheid van deze rente. Zo moet er sprake zijn van zakelijke overwegingen of van een naar Nederlandse maatstaven redelijke heffing (10%) over de rente. Per 1 januari 2008 worden de eisen voor renteaftrek (waarschijnlijk) aangescherpt.

Verscherping
Indien u niet aannemelijk kunt maken dat er sprake is van zakelijke overwegingen voor een groepslening, dan is het op dit moment voor de aftrek van de rente voldoende dat u kunt bewijzen dat er sprake is van een redelijke heffing. De rente op groepsleningen is hiermee aftrekbaar indien de ontvangen rente bij de andere vennootschap tegen minimaal 10% wordt belast. De Belastingdienst is van mening dat het nu te eenvoudig is om een aftrekpost te creëren binnen een concern. De aftrekbaarheid van rente op groepsleningen moet daarom vanaf 1 januari 2008 worden beperkt. Als u aannemelijk kunt maken dat er sprake is van een redelijke heffing kan de aftrek toch worden geweigerd indien de inspecteur aantoont dat aan de schuld niet in overwegende mate zakelijke overwegingen ten grondslag liggen. Blijkt dit het geval te zijn, dan kunt u de rente op de groepslening niet aftrekken. De bewijslast hiervoor ligt bij de inspecteur. De Eerste Kamer moet dit voorstel nog aannemen, pas dan is de wijziging definitief.

Let op!
Trekt u de rente op een groepslening af voor de Vpb omdat u binnen het concern voldoet aan de heffingseis van 10%, dan ziet het er naar uit dat er vanaf 1 januari 2008 een wijziging voor u plaatsvindt. Slaagt de inspecteur erin aan te tonen dat u niet in overwegende mate zakelijk handelt, dan kunt u de rente voortaan niet meer aftrekken.