Maakt u als ondernemer een onverwachte forse winst en heeft u nog geen bv? Dan kan het fiscaal interessant zijn om deze alsnog op te richten. De Hoge Raad heeft onlangs de mogelijkheden verruimd om dit met terugwerkende kracht te kunnen doen.

Als u uw onderneming in de inkomstenbelasting om wilt zetten naar een bv, kan dit zonder dat direct over de reserves afgerekend moet worden met de fiscus. Het oprichten van een bv kost echter de nodige voorbereiding en tijd. Daarom kunt u ervoor kiezen om een dergelijke overgang met terugwerkende kracht in te laten gaan. Dit is mogelijk als de voorovereenkomst is gesloten en geregistreerd binnen negen maanden na het laatste volledige boekjaar.

Let op!
U kunt geen gebruik maken van de terugwerkende kracht als u er incidenteel fiscaal voordeel mee behaalt. De Hoge Raad heeft onlangs echter beslist dat men hieronder niet het tariefverschil tussen de inkomsten- en vennootschapsbelasting verstaat.

Structureel voordeel

In de betreffende uitspraak had een belastingplichtige een eenmalige bate van één miljoen dollar ontvangen. Deze winst zou bij hem normaal gesproken belast worden in de inkomstenbelasting. Om dit te voorkomen richtte hij met terugwerkende kracht een bv op. De winst werd hierdoor met 20%-25% belast en op termijn, na uitdeling, nog eens met 25% in box 2. De inspecteur vond dat er sprake was van een incidenteel voordeel en stond de constructie niet toe. De Hoge Raad vond echter dat er sprake was van een structureel voordeel dat werd veroorzaakt door het verschil in tarief. De inspecteur werd daarop in het ongelijk gesteld.

Lonend

Bij een plotselinge stijging van de winst in een jaar kan het dus lonend zijn met terugwerkende kracht een bv op te richten. Dat de winst is behaald voordat het voornemen tot oprichting bestond, is niet van belang. Voor vragen neemt u contact met ons op.