De bijtelling voor het privégebruik van de bestelauto mag achterwege blijven bij overtuigend bewijs dat uw werknemer op kalenderjaarbasis maximaal 500 kilometer privé rijdt. Uw werknemer kan dit bewijs met een rittenregistratie leveren. Hierin moet de werknemer elke zakelijke rit en elke privérit registreren. Deze rittenregistratie voor de bestelauto is vereenvoudigd.

Vereenvoudigde rittenregistratie
De registratie blijft verplicht, maar de werknemer hoeft niet alle ritinformatie op het registratieformulier te vermelden. In de vereenvoudigde rittenregistratie hoeft per dag alleen nog de datum, de werktijd, de begin- en eindkilometerstand en een verwijzing naar de zakelijke adressen in de administratie van de werkgever te worden opgeschreven.
Als de werknemer een privérit maakt, dan moeten de volgende gegevens in de administratie worden opgenomen: de datum, de begin- en eindkilometerstand van de privérit en het vertrek en aankomstadres.

Voorwaarden
De versimpelde registratie mag alleen door de werknemers worden toegepast als hierover afspraken met de werkgever zijn vastgelegd. U moet schriftelijk met uw werkgever hebben afgesproken dat:

 de werknemer een vereenvoudigde rittenadministratie bijhoudt;
 privégebruik tijdens werk- en lunchtijd niet is toegestaan;
 u de zakelijke adressen in uw administratie heeft.

Let op!

U kunt een voorbeeldafspraak tussen werkgever en werknemer over vereenvoudigde rittenregistratie bestelauto’s via de site van de Belastingdienst downloaden. Gebruikt u deze voorbeeldafspraak niet of heeft u de voorbeeldafspraak gewijzigd, dan kan het zijn dat de schriftelijke vastlegging van de afspraak niet voldoet. U kunt uw afspraak dan voor goedkeuring aan de Belastingdienst voorleggen