In het Belastingplan 2012 is opgenomen dat de rittenadministratie achterwege kan blijven voor bestelauto’s van de zaak, indien u in het bezit bent van een verklaring “geen privégebruik bestelauto”.

Wat verandert er?

Het kabinet introduceert een verklaring “uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto”. Met deze verklaring kunt u aangeven dat u de bestelauto uitsluitend zakelijk gebruikt. Dit betekent dat u aangeeft dat u geen enkele kilometer privé rijdt met de bestelauto. Zo komt u niet aan de bijtelling. Momenteel kunt u de bijtelling achterwege laten indien u een rittenregistratie bijhoudt. Deze rittenregistratie zorgt voor teveel administratieve lasten, dus de bovengenoemde verklaring biedt uitkomst. Een rittenregistratie is gedurende de periode dat de bovengenoemde verklaring is afgegeven niet nodig.

Toezicht

Indien u in het bezit bent van de verklaring, zal er ambulant toezicht worden uitgeoefend. Indien bij controle wordt vastgesteld dat de bestelauto wordt gebruikt op een wijze die wellicht als privé kan worden aangemerkt, wordt van u gevraagd het zakelijke karakter van die betreffende rit aan te tonen. Het aantonen van het zakelijk karakter is mogelijk met iedere vorm van bewijs, bijvoorbeeld een werkbon of de verklaring van een klant.

Wanneer?

De wijziging treedt naar verwachting op 1 januari 2012 in werking.

Let op!

Met de verklaring “uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto” is het niet toegestaan om privékilometers te rijden. Houdt u een rittenadministratie bij? Dan mag u de bestelauto van de zaak voor maximaal 500 km per jaar privé gebruiken.