Vanuit de media wordt u geadviseerd om bij het invullen van de schattingsformulieren voor IB-ondernemers rekening te houden met de MKB-winstvrijstelling voor het jaar 2007. Deze zorgt voor een verlaging van de aanslag. Daarnaast is het sparen op kosten van de fiscus aantrekkelijk. Wat te doen?

Lagere aanslag
De schattingsformulieren voor (ondermeer) IB-ondernemers moeten voor 1 augustus a.s. worden ingediend. Voldoet u aan het urencriterium, dan mag u de MKB-winstvrijstelling van 10% toepassen. Dit kan ervoor zorgen dat uw voorlopige aanslag lager uitvalt, waardoor u minder hoeft te betalen. Bij het opleggen van de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2007 eerder dit jaar, werd hier geen rekening mee gehouden.

Sparen bij de fiscus
Aan de andere kant: het percentage heffingsrente en invorderingsrente bedraagt nu 5,00% en zal stijgen naar 5,25% in het 3e kwartaal. Het rendement op een spaarrekening bedraagt momenteel gemiddeld 3,5% en voor een deposito 4,5% (afhankelijk van de aanbieder). Sparen bij de Belastingdienst is momenteel gunstiger dan een spaarrekening.

Tip
Beoordeel bij het invullen van uw schattingsformulier de mogelijkheid om de MKB-winstvrijstelling toe te passen. Afhankelijk hiervan kunt u uw standpunt bepalen. Vraag uw adviseur in voorkomende gevallen om advies.