Wanneer het wetsvoorstel Wijziging van de Successiewet 1956 wordt aangenomen, zullen er met ingang van 1 januari 2010 nieuwe vrijstellingen en tarieven gelden voor de schenkbelasting.

De gewijzigde tarieven in de schenkbelasting in 2010 hoeven niet altijd in uw voordeel uit te pakken in de situatie dat u een schenking wilt doen aan uw kind. Het is dus raadzaam om nu nog een afweging te maken in welk kalenderjaar (2009 of 2010) een schenking het gunstigst is.

Tarieven en vrijstellingen
In de huidige tariefstructuur is de schenking tot € 22.763 belast tegen 5% en een schenking tussen de € 22.763 en € 45.519 belast tegen 8%. Een schenking tussen de € 45.519 en € 91.026 is weer tegen een hoger tarief belast, namelijk 12%. In de voorgestelde tariefstructuur is de schenking tot de eerste € 118.000 belast tegen 10% en daarboven tegen 20%.

In 2009 kunt u tot een bedrag van € 4.556 belastingvrij schenken aan uw kind. In 2010 wordt dit bedrag verhoogd naar € 5.000.

Voorbeeld
Schenkt u in 2009 aan uw kind een bedrag van € 10.000, dan valt dat bedrag na aftrek van de vrijstelling in het 5%-tarief. In 2010 wordt dat bedrag echter belast tegen een tarief van 10%. In 2010 betaalt u dus het dubbele aan belasting. In dit geval is het dus raadzaam om nog in 2009 te schenken.

Let op!
Bij schenkingen aan kinderen hoger dan € 45.519 is in 2009 meer schenkingsrecht (12%) verschuldigd dan in 2010 (10%). Bij lagere schenkingsbedragen in 2009 is dat minder (5% of 8%). U moet zelf een afweging maken of het interessanter is om nog in 2009 een schenking aan uw kinderen te doen.