Ik wil graag schenken aan mijn zoon, zodat hij daarmee zijn eigenwoningschuld kan aflossen. Mijn zoon is 32 jaar oud en ik heb nog niet eerder aan hem geschonken. Ik heb nu € 40.000 beschikbaar. Vanaf 2017 wil ik jaarlijks nog eens € 20.000 schenken aan mijn zoon. Vanaf 2017 komt er een schenkingsvrijstelling van € 100.000. Moet ik wachten met schenken tot 2017 of kan ik beter nu al schenken?

Dat zal afhangen van de feitelijke situatie. Als u gespreid schenkt, kan uw zoon mogelijk boetevrij zijn schuld aflossen. Daar staat tegenover dat u bij gespreide schenking mogelijk niet de volledige schenkingsvrijstelling kunt benutten. Schenkt u grotere bedragen in één keer dan moet uw zoon mogelijk boeterente betalen maar kunt u wellicht wel de volledige schenkingsvrijstelling benutten. Overleg daarom met onze adviseur wat in uw situatie het meest aantrekkelijk is.

Start schenken in 2016

Schenkt u in 2016 een bedrag van € 40.000 voor de aflossing van een eigenwoningschuld dan kunt u gebruikmaken van de schenkingsvrijstelling tot een bedrag van € 53.016. Met deze schenking benut u niet de volledige vrijstelling hetgeen zonde kan zijn omdat dit verschil niet kan worden doorgeschoven naar 2017. De € 20.000 in 2017 en 2018 kunt u onder de schenkingsvrijstelling nog schenken. Daarna vervalt deze mogelijkheid. Bij deze route heeft u in totaal daarom € 80.000 vrijgesteld kunnen schenken.

Start schenken in 2017

Schenkt u in 2017 een bedrag van € 60.000 (€ 40.000 + € 20.000) voor de aflossing van de eigenwoningschuld dan geldt hiervoor een schenkingsvrijstelling van € 60.000. Daarnaast kunt u in 2018 en 2019 dan nog totaal € 40.000 vrijgesteld schenken (in welke verhouding dan ook, u kunt dus ook elk jaar € 20.000 schenken). Vanaf 2020 kunt u niet meer onder de vrijstelling schenken. Bij deze route kunt u in totaal daarom € 100.000 vrijgesteld schenken.

Let op!
Dit lijkt aantrekkelijker, maar of dit echt zo is zal onder meer ook afhankelijk zijn van de rente die uw zoon betaalt en de mogelijke boeterente bij aflossing.

Voorwaarden

Voor de schenkingsvrijstelling geldt een aantal voorwaarden. Zo moet de ontvanger van de schenking onder meer tussen 18 en 40 jaar oud zijn. Daarnaast gelden nog andere voorwaarden. Wordt niet aan de voorwaarden voldaan, bestaat er geen recht op de schenkingsvrijstelling. Overleg daarom voorafgaand aan een schenking altijd eerst met onze adviseurs.