Heeft u in 2013 schenkingen ontvangen, dan moet u wellicht aangifte schenkbelasting doen. Heeft u dit nog niet gedaan, doe dit dan alsnog vóór 1 maart 2014. U riskeert anders een boete. Een aangifte is niet nodig als de ontvangen bedragen onder de ‘normale’ vrijstelling voor de schenkbelasting vallen.

Wanneer aangifte schenkbelasting?

U hoeft alleen aangifte schenkbelasting te doen als het totaal van de schenkingen die u in 2013 heeft ontvangen boven de algemene vrijstelling uitkomen. Heeft u vorig jaar van uw ouders een bedrag ontvangen van niet meer dan € 5.141, dan hoeft u dus geen aangifte te doen. Datzelfde geldt als de schenking die u van iemand anders heeft ontvangen, niet meer bedraagt dan € 2.057.

In alle andere gevallen moet er aangifte schenkbelasting worden gedaan, ongeacht of u nu wel of niet daadwerkelijk belasting verschuldigd bent. Dus ook als u een schenking heeft ontvangen die onder de verhoogde vrijstelling valt of een schenking onder de tijdelijk verruimde vrijstelling voor de eigen woning. In de aangifte kunt u aangeven welke vrijstelling volgens u van toepassing is.

Let op!
Doet u geen aangifte dan riskeert u een boete en loopt u het risico dat de Belastingdienst zelf gaat schatten hoeveel schenkbelasting u moet betalen.

Twijfelt u of u aangifte schenkbelasting moet doen, neem dan contact op met Van Oeveren Accountants.