Per 1 januari 2017 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verhoogd naar € 100.000. Wilt u in 2016 al gebruik maken van de vrijstelling, dan kan dat. Mits u het één en ander juist vormgeeft.

De schenkingsvrijstelling van € 100.000 geldt straks niet alleen voor de aankoop van een eigen woning, maar ook voor de aflossing van een eigenwoningschuld. Door nu in 2016 een bedrag van € 100.000 te lenen voor de eigen woning, kunt u in 2017 of latere jaren tot dit bedrag een schenking doen tot aflossing van de lening onder de schenkingsvrijstelling.

Let op!
De lening moet wel kunnen worden aangemerkt als een eigenwoningschuld. Hiervoor gelden stringente voorwaarden waaronder dat de lening ten minste annuïtair in maximaal 30 jaar moet worden afgelost. Voldoet de lening niet aan de gestelde voorwaarden, dan bestaat geen recht op renteaftrek. Vanaf 2017 kan dan ook geen beroep gedaan worden op de schenkingsvrijstelling van € 100.000. Laat u hier dus goed over adviseren.

Gedeelte schenken, gedeelte lenen

U kunt ook in 2016 tot een bedrag van € 53.016 een schenking doen onder de huidige verhoogde schenkingsvrijstelling en daarnaast een lening voor de eigen woning verstrekken tot een bedrag van € 46.984. Als u kiest voor deze route kunt u in 2017 of 2018 € 46.984 vrijgesteld schenken voor de aflossing van de eigenwoningschuld. Bij deze route kunt u na het jaar 2018 het bedrag van € 46.984 echter niet meer vrijgesteld schenken. Overleg daarom met onze adviseurs wat voor u de ideale route is.

De bedragen van de vrijstellingen kunnen worden aangepast aan de inflatie en daarom jaarlijks wijzigen.