Ondernemers kunnen vanaf 1 juli 2013 tot het einde van 2013 tot 50% afschrijven op nieuwe investeringen. De ministerraad heeft dit besloten met het oog op de economische ontwikkeling.

Willekeurige afschrijving

Zowel bedrijven die vennootschapsbelasting betalen als bedrijven die inkomstenbelasting betalen, kunnen gebruik maken van de willekeurige afschrijving. Nieuwe investeringen die in de tweede helft van 2013 worden gedaan, kunnen eenmalig tot maximaal 50% willekeurig worden afgeschreven. Willekeurig betekent dat de ondernemer zelf mag bepalen hoeveel hij wil afschrijven (met een maximum van 50%). Voorwaarde is wel dat de investering voor 1 januari 2016 in gebruik wordt genomen.

Uitstel belastingen

Door deze extra afschrijvingen kunnen bedrijven hun belastingafdracht in 2013 met een aantal jaren uitstellen. Hiermee wordt een liquiditeitsvoordeel behaald dat in deze moeilijke economische tijd goed van pas komt.

Voorwaarden

De regeling is ontleend aan de regeling zoals deze al eerder gold voor de jaren 2009 tot en met 2011. Dit betekent dat de regeling niet kan worden toegepast voor onder andere al gebruikte bedrijfsmiddelen, gebouwen en de meeste personenauto’s.

Een verschil met de oude regeling is dat in 2013 slechts eenmalig tot 50% willekeurig kan worden afgeschreven. In de oude regeling was het mogelijk om over meerdere jaren willekeurig af te schrijven.

Let op!
Neem voor de exacte voorwaarden contact op met uw SRA-adviseur.